Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro konzultace, koučink, workshopy a semináře.

1. Informace o kupujícím a prodávajícím 

Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba. 

Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí Hana Lustiková,  IČ: 87981114, tel. 721902444, web: www.hanalustikova.cz

2. Informace o produktech a službách 

2.1. Konzultace, koučink 

Konzultace a koučink je poskytovaný na základě souhlasu a úspěšné dohody prodávající s kupujícím. Poskytovatel koučinku není zodpovědný za zdravotní a psychický stav klienta. Zákazník informuje o koučinku svého ošetřujícího lékaře. Poskytovatel pracuje s klientem výhradně v roli kouče a neposkytuje tedy služby psychoterapeuta. Povinností  klienta je dodržovat předem stanovený a oboustranně odsouhlasený harmonogram docházky. 

2.2. Stornopoplatek koučink 

Za zrušení domluveného terminu klientem později než 48 hodin předem účtuji stornopoplatek 1000 Kč. Okamžikem Vašeho potvrzení účasti je termín konzultace ( koučinku ) závazně platný. 

2.3. Workshopy a semináře 

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP, jakož i se zpracováním osobních údajů. 

2.4. Zrušení objednávky workshopů a seminářů 

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. 

2.5. Stornopoplatek - workshopy 

Při objednání produktu nebo služby má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou - zasláním emailu na adresu : info@hanalustikova.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje. Dojde-li ke zrušení objednávky workshopu ze strany kupujícího později než 7 kalendářních dnů, je kupující povinný uhradit prodávajícímu stornopoplatek ve výši 100% z ceny workshopu, nebo se domluvit s prodávajícím na účasti na náhradním termínu. 

2.6. Workshop

Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek je na workshopech přísně zakázáno s ohledem na ochranu všech účastníků. Porušením se autor záznamu vystavuje riziku pokuty 50.000 Kč.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou - zasláním emailu na adresu: info@hanalustikova.cz 

Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář.

Ochrana osobních údajů je dodržovaná viz podmínky Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši důvěru! 

S láskou 

Hanka Lustiková